BorstvoedingLimburg   |   Informatie voor de ouder(s)   |   Informatie voor de hulpverlener   |   Praktijken   |   Ziektekostenverzekeringen   |   Contactgegevens   |   Links

Lactatiekundigen
Kring
Limburg

Borstvoeding
Limburg


Informatie voor de ouder(s)

De lactatiekunde IBCLC  (International Board Certified Lactation Consultant) bestudeert het proces en de praktijk van borstvoeding. Hiervoor maakt een lactatiekundige gebruik van de voor de lactatie relevante kennis binnen andere terreinen van de wetenschap, zoals b.v : anatomie, fysiologie, immunologie, voedingsleer, gedragswetenschappen enz .

De meeste ouders zullen weinig problemen ondervinden bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter omstandigheden waarbij ondanks hulp en advies van andere hulpverleners problemen ontstaan rondom het geven van borstvoeding. In zo'n geval kan de Lactatiekundige met zijn specialistische kennis hulp bieden. Lactatiekundigen zijn hiervoor opgeleid en kunnen je adviseren en begeleiden bij probleemsituaties rondom de borstvoeding. Je kunt een lactatiekundige o.a. inschakelen bij:

Voorlichting en advies m.b.t borstvoeding
Problemen bij het aanleggen van de baby
Het weigeren van de borst
Pijnklachten
Terugkerende borstontstekingen
Onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby
Vroeggeboorte
Ziekte of handicap van moeder of baby
Opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren)

In een eerste consult, dat meestal anderhalf uur duurt, kan de lactatiekundige inzicht krijgen in de aard en de oorzaak van de problemen. U krijgt gerichte adviezen afgestemd op uw omstandigheden en de conditie van u en uw kind. Indien nodig wordt een vervolgafspraak gemaakt. Soms kan lactatiekundige begeleiding telefonisch plaatsvinden. U kunt zelf contact opnemen met een lactatiekundige, of u wordt doorverwezen door een zorgverlener. Sommige verzekeraars vergoeden lactatiekundige hulp. U kunt dit zelf bij uw zorgverzekeraar navragen.

Lactatiekundigen kunnen ook ingezet worden voor:
Het ontwikkelen, implementeren en/of uitvoeren van scholingen en bijscholingen op het gebied van borstvoeding.
Organisaties begeleiden bij het verwerven van het WHO-certificaat Babyvriendelijke instelling Ziektekostenverzekeraars stellen steeds vaker als eis aan zorginstellingen dat zij dit certificaat hebben.