BorstvoedingLimburg   |   Informatie voor de ouder(s)   |   Informatie voor de hulpverlener   |   Praktijken   |   Ziektekostenverzekeringen   |   Contactgegevens   |   Links

Lactatiekundigen
Kring
Limburg

Borstvoeding
Limburg


Ziektekostenverzekeringen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. De lactatiekundige dient aangesloten te zijn bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Wij adviseren u om bij uw zorgverzekering te informeren of vanuit het aanvullend pakket een vergoedingsregeling voor de lactatiekundige zorg is opgenomen

Voor een overzicht van lactatiekundige hulp vergoeding, klik hier: www.nvlborstvoeding.nl      

Soms vergoedt de zorgverzekering alleen als een consult wordt verwezen door een: huisarts, verloskundige of het consultatiebureau. De lactatiekundige kan u daarover nader informeren.
Wij kunnen deze informatie beschikbaar stellen dankzij de medewerking van de zorgverzekeraars.  
Hoewel bij het samenstellen van het overzicht uiterste zorg is nagestreefd, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele financiële gevolgen op grond van de informatie die op deze pagina wordt gesteld.